Fjære Vel mener det må være tillatt å bade i Rore

foto