Slik vil de hindre komfyrbrann og utrykninger til brente pizzaer