Fortalte millioner av amerikanere om oppveksten på Vik