- Er det uklarheter i instrukser, eller i delegasjoner? Eller tjenesteforsømmelser?