Mener arbeidsmarkedet vil nå bunnen neste halvår

foto