– Det her er resultatet av når det blir samarbeidet på tvers av klubbene i distriktet

foto