– Datatilsynets måte å vise at de tok feil på

foto