Mener at siktede ikke er strafferettslig tilregnelig