Ba folk oppføre seg med respekt på befaring om omstridt utbygging

foto