Har gjenopptatt forhandlingene om kommunedirektørens avgang