Har gjenopptatt forhandlingene om kommunedirektørens avgang

foto