Hindret at brannen spredte seg til leilighetskompleks

foto