Har åpnet porten: – Vi ønsker å gi allmennheten mulighet til å se hvor fin eiendommen er

foto