Storkontroll: Noen manglet lys, andre manglet bilbelte eller førerkort

foto