Vil ha innspill om utvikling av Gundersholmen

foto