– Håper ikke valget i 2019 blir et valg for eller imot innkjøpssaken

foto