Brannstatistikken er klar, sjekk hva de måtte rykke ut flest ganger til

foto