De har en spesiell tradisjon på første hummertrekk