Sa først nei, så ja til vei i 100-metersbeltet

foto