– Forklaringen er oppkonstruert for å unndra seg straff

foto