Riksadvokaten mener det er sannsynlig at Jan Helge Andersen også drepte Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000. Nå ber han om at saken mot Andersen gjenopptas.

– Riksadvokaten har i dag fremsatt begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen. Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Riksadvokatens beslutning er i samsvar med innstilling fra Oslo statsadvokatembeter, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en pressemelding.

Ny runde med etterforskning

Saken der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000 har vært under ny etterforskning siden våren 2021.

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

Uløst drap etter Kristiansen-frifinnelse

I oktober i fjor ba Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes, fordi han mener det ikke er bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for forholdene han ble dømt for i 2002.

Knappe to måneder senere ble Kristiansen endelig frikjent i lagmannsretten. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

Mener Andersens forklaringer har svakheter

Da Maurud ba om frifinnelse av Kristiansen, sa han samtidig at påtalemyndigheten ville etterforske Jan Helge Andersen videre, og at Andersens forklaring bærer preg av svakheter.

– Det er av vesentlig betydning at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sa Maurud.

NTB