– Resultatet for 2022 viser at vi er en solid bank. Når vi nå har muligheten til å dele ut kundeutbytte for første gang, er det positivt med et overskudd som legger til rette for det, sier administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug, i en pressemelding fra banken.

Fredag presenterte han et resultat for 4. kvartal på 566 mill. kroner før skatt. Det bidrar til et årsresultat før skatt på drøyt 1,6 milliarder kroner.

– Med et år preget av markedsuro og krevende tider for mange, er det ekstra gledelig å kunne dele av overskuddet når det går bra med banken. Styret har foreslått å sette av 226 millioner kroner av overskuddet til kundeutbytte, 149 millioner kroner til allmennyttige gaver for 2023, og 250 millioner kroner til utbytte til bankens eiere – som er 6 kroner per egenkapitalbevis.

Overskudd til kundeutbytte og gavefond

– Som sparebank skal vi gi tilbake til den landsdelen vi er en del av, og bidra til å skape bærekraftig vekst og utvikling. Kundeutbytte er for oss en ny måte å gi tilbake på – direkte til kundene. Jeg er stolt av å kunne dele av overskuddet.

Det sier Bergskaug, som også forteller at det ligger an til rekordstor avsetning til bankens gavefond.

– I 2022 delte vi ut 100 millioner kroner til allmennyttige formål. Når styret nå foreslår å sette av 149 millioner kroner til gavefondet, så gir det enda større mulighet til å bidra til aktivitet og utvikling i landsdelen.

Det er bankens forstanderskap som i mars formelt behandler kundeutbytte og avsetning til gavefondet.