Har fått 17 innspill om hva som bør skje med Gundersholmen