Rykket til på automatisk brannalarm, møtte røykfylt leilighet

foto