Noen stjal Gerts sykkel og satte igjen en annen

foto