De gikk 15 mil for en barndom uten vold og overgrep

foto