70 var med på historisk vandring til Tjoreneset

foto