Brannen i leilighetsbygget kunne endt i storbrann

foto