Kapasiteten på kommunens renseanlegg på Groos er sprengt, og allerede våren 2013 fikk formannskapet vite at et nytt anlegg trolig ville bli nødvendig. Den gang ble politikerne forespeilet en prislapp på omkring 100 millioner kroner for et flunkende nytt anlegg.

I et skisseprosjekt fra konsulentselskapet Asplan Viak går det imidlertid frem at et anlegg med den riktige kapasiteten vil koste 229 millioner kroner eks. mva. Til sammenlikning har kommunestyret vedtatt at nytt bibliotek skal koste 75 millioner kroner, mens Arresten p-hus ble bygget for 115 millioner kroner.

Nye Fevik skole stod ferdig i 2014 som kommunens kanskje største byggeprosjekt til da. Skolen kostet om lag 220 millioner kroner.

Dermed er det kanskje ikke så rart at politikerne ennå ikke har landet på hva som er den beste løsningen for kommunens avløpsrensebehov. Skal man ruste opp dagens anlegg på Groos? Skal man bygge helt nytt, og i tilfelle hvor? Kan et samarbeid med Lillesand ha noe for seg?

Nye spørsmål

Tirsdag behandlet teknisk utvalg saken, og her hadde politikerne flere spørsmål enn svar.

- Dette er en sak som har rullet og gått en viss tid. Vi må etter hvert komme til en konklusjon. Det begynner å nærme seg at vi må lage en reguleringsplan for dette, og det er prosesser som tar tid, sa Tore Stalleland (Sp).

Han tok til orde for å legge et nytt anlegg i et friområde i Østerhus, men at man samtidig tar vare på turstiene i området.

Stalleland etterspurte samtidig mer informasjon enn det som går frem av rådmannens omfattende saksfremstilling, hvor det for eksempel står at et nytt anlegg vil gi en mindre økning i det årlige gebyret for abonnentente enn opprusting av dagens anlegg på Groos.

- Dette med gebyrer er trukket inn i saken, men det er jo bare noe av det som står der. Er det tatt med kostnader til sanering av dagens anlegg? Kan en få noe for anlegget? Hva med dagens gebyrsats: er det investeringer som er gjort tilbake i tid, som er avskrevet? Det er en del ting som kanskje ikke en ser i saken, men nå får formannskapet ta den diskusjonen, sa han.

Spurte om Støle

- Det kommer nok en del spørsmål i formannskapet. Jeg tror ikke det har skjedd så mye i dialogen med Lillesand. De må jo ha tid til å områ seg. Jeg så en uttalelse i Adressa fra Trond Erik Bognø. Har dere vurdert Støle når vi skal kloakkere Omre og om det kan være samarbeid med Lillesand, undret Per Svenningsen (Ap).

Til stede i møtet var Geir Knudsen, som er fagansvarlig for vann, avløp og renovasjon i kommunen. Han kunne opplyse at både Homborsund og Støle ble vurdert som mulige plasseringer for et nytt anlegg i 2015, men at begge ble forkastet den gang.

Heller ikke Øystein Møretrø (Frp) slo seg til ro med rådmannens utredning eller Knudsens svar.

- Det er mange løse tråder. Blant annet dette med sikkerhetssone rundt et biogassanlegg. Jeg har sjekket litt, og det er kanskje slik at noe av sonen kan bestå som friområde. Når det gjelder prosessen med Lillesand burde vært det første som ble avklart. Om vi først vedtar at det skal bygges i Østerhus, legger vi premissene først. Det er ting som må avklares, sa Møretrø, som også mener saken må sees i sammenheng med en mulig relokalisering av kommunens lager og verksted.

Formannskapet behandler saken torsdag.