Har fått fullstendig oversikt over butikklokalene i sentrum

foto