Viste at russen ikke bare bryr seg om seg selv med innsamling på over 1,3 millioner kroner

foto