Alvorlig voldshendelse har preget natten for politiet i Agder