Så ikke annen utvei enn å felle treet i parken

foto