Dette krever Sp for at det skal kunne bygges vindmøller i Grimstad