Vil sende tvangsmulkt-sak til Statsforvalteren

foto