Fikk skader i hundremillionersklassen. Nå har forsikringsselskapet svart