Kjøpmann tar egne grep mens han venter på strømstøtte

foto