Fevik dekk vurderer å kreve erstatning for mulig avtalebrudd