Baard Larsen

Saken har sin bakgrunn i at bygartneren kom med et forslag til egen trasé for hester mellom Dømmesmoen og Deidalen.

Møtet kom i stand for å høre kommuneoverlegens syn på hestesport i dette området da man forsøker å finne en løsning på å skille hestesport fra turgåere.

«For nærme»

– I vårt møte fremkommer det at den gamle jernbanelinjen brukes aktivt til riding og trening av travhester. Denne traseen ligger i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Rorevann, skriver kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i sitt notat etter møtet.

Kommuneoverlegen vurderer det slik at riding og trening av travhester i nedbørsfeltet er i strid med regelverket som forbyr den type aktiviteter.

– Uansett hvor gode motivene skulle være for dette, kan dette ikke aksepteres ut ifra Rorevann som drikkevannskilde. Jeg minner om drikkevannsforskriftens § 4. Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem, står det i notatet.

STOPP. Ingen hester får bruke jernbanelinjen. ILL FOTO
STOPP. Ingen hester får bruke jernbanelinjen. ILL FOTO

Skadelig

Kommuneoverlegen påpeker at det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet.

– All aktivitet som kan medføre forurensning, er forbudt. Forurensning av bakterier fra mage og tarm hos dyr og mennesker er en forurensningskilde, påpekes det.

– Sykdomsutbrudd som følge av forurenset drikkevann har vi flere eksempler på. Dette skjedde både 2004 i Bergen og i 2007 på Røros, anfører kommuneoverlegen.

– I Oslo ble påbud om å koke drikkevannet en periode gitt i 2007 som følge av påvisning av parasittene Giardia og Cryptosporum, tilføyer han.

Les mer i papiravisen lørdag 11. juni.