Her strømmer kloakk, gjødsel og annet grums inn i Rorevannet

foto