- Mange sier at de ikke kan tegne, men det handler om teknikk

foto