Kommunens representanter skal ikke opptre som privatpersoner

foto