Alle vet blant annet at det vil bli stadig flere gamle i dette landet. Fenomenet kalles «eldrebølgen». Det må føre til at antallet hjelpe- og omsorgstrengende vil øke i nøyaktig samme grad.

Det heter seg at det er lurt å være forberedt på oppgaver som kommer. Er Grimstad kommune forberedt?

Så vidt jeg har kunnet registrere er det allerede trangt på de alders- og sykehjemmene som finnes. Det er ikke slik at når behovet melder seg, er det en plass ledig for den nødstedte. Langt ifra, man kommer på en venteliste, man blir et nummer. Jeg vet ikke om man får greie på hvilket nummer man har.

Det er så galt i noen kommuner at mann og kone kan havne på hver sitt sykehjem når behovet melder seg. Verdighet?

Hva har vår kommune gjort for å møte bølgen av gamle som kommer? Jeg har registrert at rehabilitetsavdelingen på Berge Gård har forsvunnet. Hvor man nå kan rehabiliteres vet jeg ikke. Videre vet jeg at det på Frivolltun var en avdeling på 8 plasser som ble døpt «Bølgen». Den var øremerket for landvikinger da Landvik aldershjem ble nedlagt (det er senere revet!). Begrunnelse for stengingen var at det bare var tre pasienter igjen, og de kunne flyttes til andre avdelinger eller andre sykehjem. Og det ble de, enten de ville eller ikke. Rommene ble tatt i bruk til andre formål, blant annet lager.

Men hva skal til for at det skal oppstå en ledig plass på et sykehjem?

Hva om man hadde beholdt denne verdifulle kapasiteten, og hatt bedre plass til de som trenger hjelp? Som en begynnende forberedelse til den flodbølgen av gamle som alle (også politikerne) vet kommer til å skylle over landet? Det må være vondt og vanskelig å stå på en venteliste for å vente på plass på sykehjem. Gjerne alene i boligen. Mange gamle får angstanfall når de er alene, og de fleste har pårørende i fulle jobber og barn å ta seg av i tillegg til å se til den gamle i ny og ne.

Hva er det man venter på, og kanskje håper på, når en står på en slik liste? Ja, selvsagt er det et dumt spørsmål. Da venter man jo på, og håper på å få en plass på sykehjem som er blitt ledig!

Men hva skal til for at det skal oppstå en ledig plass på et sykehjem?

Nå håper jeg at alle har forstått hvor jeg vil hen. Håpet er jo i bunn og grunn, at et annet menneske skal dø. Det er nemlig bare slik en plass kan bli ledig i et fullt belagt sykehjem.

Er det riktig at gamle mennesker skal tvinges til å ønske død over andre?

Dette er det verste ved dagens behandling av de gamle, den såkalte «hjemmebaserte eldreomsorg».

Kjell Tjølsen