Sørget for at det ble samlet inn flere hundre kilo søppel

foto