Foreslår å spare penger på rådhuset, og vil bygge flytende badstuer

foto