– Meldte oss på julaftengudstjenesten så fort det var mulig