Vil ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget

foto