Sier ja til 40 meter høye lysmaster på Levermyr

foto