Dette skjer med restaurantbygget når brygga rives

foto