Nå blir veien bygd opp igjen, men åpner likevel ikke på en stund

foto