Samler inn utstyr og klær for å sende til hjemlandet

foto